13 feb 2017

INFO FRA VALGKOMITÉEN

I forbindelse med generalforsamling 2017 (torsdag 4.5.), er det valgkomitéens oppgave å finne representanter som ønsker å stille til styreverv og innstille disse.

GENERALFORSAMLING 2017 - MELDING FRA VALGKOMITÉEN I ØVRE RAVNÅSEN BORETTSLAG (trykk på overskrift for å hente opp dokumentet)

Valgkomitéen arbeider uavhengig av styret.

Følgende tillitsvalgte står på valg:

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

Følgende styremedlemmer står på valg:

Styremedlem     Anne Grethe Benmich                     Ravnåsveien 65 C

Styremedlem     Bengt Erik Farstad                              Ravnåsveien 35 D

 

Valg av 4 varamedlemmer for 1 år

Følgende varamedlemmer står på valg:

Varamedlem      Pål-Alexander Aas Heiland            Ravnåsveien 39 C

Varamedlem      Bjørn Ragnolf Rønning                    Ravnåsveien 61 E

Varamedlem      Øyvind Rongevær                              Ravnåsveien 29 C

Varamedlem      Jon Thorstein                                        Ravnåsveien 91

 

Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

Valg av valgkomité for 1 år

 

Valgkomitéen ber beboere som er interessert i ovennevnte verv om å ta kontakt senest 26. februar

Ta kontakt per telefon 48 08 45 87 eller per epost curt.a.lier@gmail.com

 

Komitéens medlemmer er:

Curt A. Lier – leder            Ravnåsveien 69 E

Gry Øyvor Mikalsen         Ravnåsveien 43 D

Fredrik Kristian Moe       Ravnåsveien 69 C

 

Med vennlig hilsen

på vegne av valgkomitéen i Øvre Ravnåsveien Brl.

Curt A. Lier